Положення про встановлення плати за землю на території Пашківської сільської  ради

                                                                     

                                                                                   Додаток №3

                                                                                  до рішення сесії Пашківської

                                                                                  сільської ради від 01.06.2016р.

                                                                                   №70-07-VII

 

Положення про встановлення плати за землю на

території Пашківської сільської  ради

Положення про встановлення плати за землю на територіїЯблунівської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території сільської ради.

Плата за землюобов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

2. Платники орендної плати

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

3. Об'єкти та база оподаткування

3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні та земельні ділянки, надані в оренду.

3.2. Базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки земельного податку за земельні ділянки

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено:

4.1.1. Податок за земельні ділянки для сільськогосподарських угідь, встановлюється у розмірі 0.3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.1.2. Податок за земельні ділянки призначені для будівництва та обслуговування житлових будівель і споруд встановлюється у розмірі 0.2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.1.3. Податок за інші земельні ділянки встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки:

4.2. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

 

 

5.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

6.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

7. Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Порядок обчислення плати за землю

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

8.2. Порядок обчислення плати за землю визначається статтею 286 Податкового кодексу України

9. Строк сплати плати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

9.2. Строк сплати плати за землю регулюється статтею 287 Податкового кодексу України

10. Орендна плата

10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства, додаткові угоди до договорів земельних ділянок та інше.

10.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, якщо інше не становлено законом.

10.5. Розмір орендної плати за земельні ділянки, встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки у таких розмірах (таб. 1):

Таб. 1

п/п

Категорія земель та основне цільове призначення земельних ділянок комунальної власності, переданих в оренду

У відсотках (%) від

НГО

 земельної  ділянки

I

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

6,0

- для ведення особистого селянського господарства

6,0

- для індивідуального садівництва

6,0

- для колективного  садівництва

6,0

- для городництва

6,0

- для сінокосіння і випасання худоби

6,0

- для іншого сільськогосподарського призначення

6,0

II

Землі житлової забудови та громадського призначення

 

1.

Землі житлової та садової забудови:

 

- для будівництва і ОЖБ, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

- до 0,2599 га

3.0

- від 0,2599 до 0,9999 га

3.0

- від 1,000 га і більше

3.0

- для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

10,0

- для будівництва індивідуальних гаражів

3,0

- для колективного гаражного будівництва

3,0

2.

Землі громадського призначення:

 

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

5,0

- для будівництва та обслуговування  об’єктів туристичної  інфраструктури та закладів громадського  харчування

8,0

- для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

10,0

- для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, в т.ч. торгівельних майданчиків

10,0

-для традиційних народних промислів та комерційної діяльності

5,0

- складські  приміщення

5,0

- АЗС, АГЗС

10,0

- СТО, пункти вулканізації

7,0

- аптеки

3,0

- заклади охорони здоров’я

3,0

- розважальні заклади, спортивно-розважальні центри

5,0

- для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (в тому числі тимчасових споруд і малих архітектурних форм)

8,0

III

Землі рекреаційного призначення

 

 

- для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

3,0

- для індивідуального  дачного будівництва

8,0

- для колективного дачного будівництва

8,0

- для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

5,0

IV

Землі водного фонду

 

 

- для експлуатації та догляду за водними об’єктами

5,0

- для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

5,0

- для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

5,0

- для сінокосіння

5,0

-для рибогосподарських потреб

10,0

V

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  

 

1.

Землі промисловості:

 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості:

 

до 2 га

10,0

від 2 до 3-х  га

9,0

від 3-х га і більше

8,0

-для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

7,0

-для виробничої діяльності громадянам та фізичним-особам  підприємцям

8,0

2.

Землі транспорту:

 

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

7,0

- для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

7,0

- для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

7,0

3.

Землі зв’язку

 

 

- для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій та моб. зв’язку

12,0

- для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

5,0

4.

Землі енергетики

 

 

- для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

7,0

VI

Інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

7,0

 

10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

10.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу.

11. Індексація нормативної грошової оцінки земель

 

11.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

11.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

 

                         

 

Секретар ради                                                                                 І.В.Копитчак

 

Логін: *

Пароль: *